Planerade utställningar
Bergby 7 maj 2016
Tidigare Utställningar
Matfors 2/4 2016
Kanin
Klass
Domare
Vikt
Poäng & ev kommentarer
Sacke A Pierre Eriksson 1.75 kg 5 • 19 • 38 • 9 • 9 • 9.5 • 5 = 94.5p
Lukas A Catherine Lindström 0.75 kg 5 • 19.5 • 38 • 9 • 9 • 9.5 • 5 = 95p
Lilly A Pierre Eriksson 0.71 kg 5 • 19 • 37.5 • 9 • 9 • 10 • 5 = 94.5p
Lincoln A Pierre Eriksson 0.75 kg 5 • 19 • 37.5p • 9 • 9 • 9.5p • 5 = 94p
Bollnäs 28/2 2016
Kanin
Klass
Domare
Vikt
Poäng & ev kommentarer
Lincoln A Rebecca Zander 1.04 kg 5 • 19 • 38 • 9 • 9 • 9 • 5 = 94p
Ockelbo 5/12 2015
Kanin
Klass
Domare
Vikt
Poäng & ev kommentarer
Dino A Pierre Eriksson 5.55 kg 5 • 19 • 38 • 9 • 9 • 9.5 • 5 = 94.5p
Hubert A Pierre Eriksson 1.08 kg 5 • 19 • 38 • 9 • 9 • 9.5 • 5 = 94.5p
Hilda A Pierre Eriksson 1.00 kg 5 • 19 • 37.5 • 9 • 9 • 9.5 • 5 = 94p
Hulda A Pierre Eriksson 1.16 kg 5 • 17.5 • 37 • 8 • 9 • 9 • 5 = 90.5p
Luvan A Pierre Eriksson 0.80 kg 5 • 19 • 37 • 9 • 9 • 9.5 • 5 = 93.5p
Bergvik 21/11 2015
Kanin
Klass
Domare
Vikt
Poäng & ev kommentarer
Dream B Pierre Eriksson 5.25 kg 5 • 19 • 38 • 9 • 8 • 9.5 • 5 = 93.5p
Dino B Eva-Lena Lönndahl 5.25 kg 5 • 19 • 37.5 • 9 • 9 • 9.5 • 5 = 94p
Hubert A Ove Karlsson 1.02 kg 5 • 19 • 37.5 • 9 • 9 • 9.5 • 5 = 94p
Hilda A Ove Karlsson 0.86 kg 5 • 18.5 • 36 • 9 • 9 • 00 • 5 = 00p
Hulda A Rebecca Zander 1.18 kg 5 • 18.5 • 37.5 • 8 • 9 • 9.5 • 5 = 92.5p
Luvan A Pierre Eriksson 0.76 kg 5 • 19 • 37.5 • 9 • 9 • 9.5 • 5 = 94p
Ytterhogdal 3/10 2015
Kanin
Klass
Domare
Vikt
Poäng & ev kommentarer
Dream B Maria Ottosson 4.50 kg 5 • 19 • 37.5 • 9 • 8 • 9.5 • 5 = 93p
Dino B Maria Ottosson 4.80 kg 5 • 19 • 38 • 9 • 8 • 9.5 • 5 = 93.5p
Estell B Maria Ottosson 1.95 kg 5 • 10 • 18.5 • 9 • 9 • 18.5 • 18 • 5 = 93p
Luvan B Maria Ottosson 0.65 kg 5 • 19 • 37.5 • 9 • 9 • 9.5 • 5 = 94p
Kenzi A Maria Ottosson 1.05 kg 5 • 19 • 37.5 • 9 • 9 • 9 • 5 = 93.5p
Orsa 29/8 2015
Kanin
Klass
Domare
Vikt
Poäng & ev kommentarer
Daylight B Affe Hedlund 3.8 kg 5 • 19 • 36.5 • 9 • 8.5 • 9 • 5 = 92p
Dino B Affe Hedlund 3.6 kg 5 • 18.5 • 37 • 9 • 9 • 9.5 • 5 = 93p
Luvan B Affe Hedlund 0.6 kg 5 • 19 • 37.5 • 9 • 9 • 9.5 • 5 = 94p
Svärdsjö 21/2 2015
Kanin
Klass
Domare
Vikt
Poäng & ev kommentarer
Lady A Eva-Lena Lönndahl 2.85 kg 5 • 9.5 • 18.5 • 9 • 9 • 18.5 • 19 • 5 = 93.5p
Coretta A Peter Landberg 2.7 kg 5 • 10 • 19 • 9 • 9 • 18 • 19 • 5 = 94p
Java A Peter Landberg 5.6 kg 5 • 19 • 37.5 • 9 • 9 • 9.5 • 5 = 93.5p
Kenzi A Eva-Lena Lönnedal 0.94 kg 5 • 19,5 • 37 • 9 • 9 • 9 • 5 = 93.5p
Elsa A Kjell Carnbrandt 0.82 kg 5 • 19 • 38 • 9 • 9 • 10 • 5 = 95p
Ockelbo 14/12 2014
Kanin
Klass
Domare
Vikt
Poäng & ev kommentarer
Lady A Pierre Eriksson 2.6 kg 5 • 10 • 18.5 • 9 • 8.5 • 19 • 19.5 • 5 = 94.5p
Octavian A Pierre Eriksson 2.7 kg 5 • 10 • 18.5 • 9 • 9 • 19 • 18 • 5 = 93.5p
Coretta B Pierre Eriksson 2.3 kg 5 • 10 • 18.5 • 9 • 8.5 • 19.5 • 18.5 • 5 = 94p
Java A Pierre Eriksson 5.1kg 3 • 18.5 • 37 • 9 • 8 • 8.5 • 4 = 89p
Kenzi B Pierre Eriksson 0.8 kg 5 • 19 • 37.5 • 9 • 9 • 10 • 5 = 94.5p
Bergvik 7/2 2015
Kanin
Klass
Domare
Vikt
Poäng & ev kommentarer
Lady A Ove Klarsson 2.8 kg 5 • 10 • 19 • 9 • 8.5 • 18.5 • 19 • 5 = 94p
Octavian A Stefan Fernlund 3.0 kg 5 • 10 • 19 • 9 • 9 • 18 • 18.5 • 5 = 93.5p
Coretta A Stefan Fernlund 2.7 kg 5 • 10 • 19 • 9 • 9 • 18.5 • 18.5 • 5 = 94p
Java A Stefan Fernlund 5.4 kg 4 • 19 • 37 • 9 • 9 • 9.5 • 5 = 92.5p
Kenzi A Stefan Fernlund 0.9 kg 5 • 19 • 37.5 • 9 • 9 • 10 • 5 = 94.5p
Elsa A Catherine Lindström 0.68 kg 5 • 19 • 37 • 9 • 8.5 • 9.5 • 5 = 93p
Ockelbo 14/12 2014
Kanin
Klass
Domare
Vikt
Poäng & ev kommentarer
Lady A Pierre Eriksson 2.6 kg 5 • 10 • 18.5 • 9 • 8.5 • 19 • 19.5 • 5 = 94.5p
Octavian A Pierre Eriksson 2.7 kg 5 • 10 • 18.5 • 9 • 9 • 19 • 18 • 5 = 93.5p
Coretta B Pierre Eriksson 2.3 kg 5 • 10 • 18.5 • 9 • 8.5 • 19.5 • 18.5 • 5 = 94p
Java A Pierre Eriksson 5.1kg 3 • 18.5 • 37 • 9 • 8 • 8.5 • 4 = 89p
Kenzi B Pierre Eriksson 0.8 kg 5 • 19 • 37.5 • 9 • 9 • 10 • 5 = 94.5p
Rissna 13/12 2014
Kanin
Klass
Domare
Vikt
Poäng & ev kommentarer
Lady A Eva-Lena Lönndahl 2.7 kg 5 • 10 • 18.5 • 9 • 8.5 • 19 • 19 • 5 = 94p
Octavian A Eva-Lena Lönndahl 2.8 kg 5 • 10 • 18.5 • 9 • 8.5 • 19 • 18 • 5 = 93p
Coretta A Eva-Lena Lönndahl 2.3 kg 4 • 9.5 • 18.5 • 9 • 9 • 19.5 • 18.5 • 5 = 93p
Java A Eva-Lena Lönndahl 5.2 kg 4 • 18.5 • 36.5 • 9 • 8.5 • 8 • 4 = 88.5p
Kenzi B Eva-Lena Lönndahl 0.82kg 5 • 19.5 • 37.5 • 9 • 9 • 10 • 5 = 95p
Bergvik 15/11 2014
Kanin
Klass
Domare
Vikt
Poäng & ev kommentarer
Lady A Ove Karlsson 2.7 kg 5 • 10 • 18.5 • 9 • 8.5 • 19 • 18.5 • 5 = 93.5p
Octavian B Pierre Eriksson 2.6 kg 5 • 10 • 19 • 9 • 8.5 • 19 • 18.5 • 5 = 94p
Java A Maria Ottosson 5.05 kg 3 • 18 • 37 • 9 • 8 • 8.5 • 5 = 88.5p
Kenzi B Stefan Fernlund 0.7 kg 5 • 19 • 37 • 9 • 9 • 9.5 • 5 = 93.5p
Ytterhogdal 25/10 2014
Kanin
Klass
Domare
Vikt
Poäng & ev kommentarer
Lady B Markus Hagström 2.4 kg 5 • 10 • 18.5 • 9 • 8.5 • 19 • 19 • 5 = 94p
Octavian B Maria Ottosson 2.3 kg 5 • 10 • 18 • 9 • 9 • 19 • 18 • 5 = 93p
Tierp 18/10 2014
Kanin
Klass
Domare
Vikt
Poäng & ev kommentarer
Lady B Catherine Lindström 2.4 kg 5 • 10 • 18.5 • 9 • 8.5 • 18.5 • 18.5 • 5 = 92p
Octavian B Eva-Lena Lönndahl 2.2 kg 5 • 10 • 18.5 • 9 • 8.5 • 18.5 • 19 • 5 = 93.5p
Arboga 20/9 2014
Kanin
Klass
Domare
Vikt
Poäng & ev kommentarer
Lady B Christer Järnede 2.3 kg 5 • 10 • 19 • 9 • 8.5 • 19 • 19 • 5 = 94.5p
Orsa 30/8 2014
Kanin
Klass
Domare
Vikt
Poäng & ev kommentarer
Lady B Pierre Eriksson 2.1 kg 5 • 10 • 19 • 9 • 8.5 • 18.5 • 19 • 5 = 94p